LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Slovakia Lotto 5/35

LOTO 5 z 35 je číselná lotéria lotového typu, v ktorej tipujúci tipuje päť čísel z tridsiatich piatich čísel číselného radu od 1 do 35 a žrebuje sa 5 výherných čísel.

Hernou istinou číselnej lotérie LOTO 5 z 35 je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.

Výška vkladu číselnej lotérie LOTO 5 z 35 za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 0,40 eura (štyridsať eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO 5 z 35. Predplatné stávky je možné uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu do hry LOTO 5 z 35 je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za jeden tip. Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER, ak si ju tipujúci zvolí.

Slovakia > Lotto 5/35 16.01.2019
22 - 23 - 28 - 33 - 34


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
48 ms