LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Lithuania Jega

Nuo 2015-ųjų „Jėga-2" keičia pavadinimą į "Jėga". „Jėgos“ didysis prizas niekada nebus mažesnis nei 50 000 €. Augantis prizas „5+“ niekada nebus mažesnis nei 1000 €. Jei Didžiojo prizo arba prizo „5+“ niekas nelaimės, jie pereis į kitą tiražą ir didės tol, kol kas nors juos laimės.

Šios svetainės lotto programa susideda iš filtrai, statistika, generatorius, tikrintojas ir galimybių skaičiuoklė. Filtrai yra moduliai, leidžiantys nurodyti norimus žaisti numerius. Dauguma šių filtrų pateikiami pagal statistiką, kad galėtumėte priimti išsilavinusius sprendimus. Filtrai leidžia jums susieti generuotus derinius keliais būdais: turėti skaičių su tam tikromis matematinėmis savybėmis: dalijimasis, Consec, Sum; turėti skaičių su tam tikru dažnumu arba kurie nebuvo įtraukti į tam tikrą laikotarpį: dažnumas ir delsimas; skaičiai, kurie nebuvo susikaupti per tam tikrą laikotarpį: praeities atkreipia; numeriai, kuriuos vartotojas pageidauja kaip gimimo datos: eilutės Jei yra norimų filtrų, bet jūs nerandate svetainėje, kuriai esate kviečiami prašyti jų atitinkamame forumo skyriuje. Generatorius ieškos ir parodo derinius pagal naudojamus filtrus. Kiekviena sukurta kombinacija garantuoja, kad tenkins visus pasirinktus filtrus vienu metu. Tikrintojas gali būti naudojamas po oficialaus derinio brėžinys ir jis nurodo, ar filtro nustatymai buvo įvykdyti oficialiu lygiu. Tai taip pat nurodo, ar padidėjo, ar ne, tikėtina, kad naudodami tam tikrą filtrų nustatymą, palyginti su "paprastu žaisti", tai reiškia, kad žaisti be filtrų. "Chances Calculator" leidžia pamatyti, kiek iš visų galimų kombinacijų leidžia laimėti tam tikrą prizinį lygį pagal pasirinktus filtrus

Lithuania > Jega 2018.10.01
2 - 3 - 11 - 14 - 21 - 30 - 25


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
44 ms