LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Croatia Loto 7/39

Loto 7/39 je brojčana igra u kojoj je cilj pogoditi kojih će SEDAM brojeva biti izvučeno iz grupe brojeva od 1 do 39.

Program loto na ovoj stranici sastoji se od niza filtara, statistike, generatora, provjeritelja i kalkulatora šansi. Filtri su moduli koji omogućuju određivanje vrste brojeva koje želite reproducirati. Većina tih filtara dolazi prema statistikama, tako da možete donositi obrazovane odluke. Filteri vam omogućuju generiranje kombinacija na nekoliko načina: sadržavati brojeve s određenim matematičkim svojstvima: razdjeljivost, Consec, zbroj; da sadrži brojeve s određenom učestalošću ili da nisu privučene na vremensko razdoblje: učestalost i kašnjenje; brojevi koji nisu bili privučeni zajedno za određeno vrijeme: prošle crte; brojevi koje korisnici preferiraju kao datumi rođenja: žice Ako postoje filtri koje želite, ali ne možete pronaći na web mjestu koje ste pozvani da ih zatražite u odgovarajućem odjeljku foruma. Generator pretražuje i prikazuje kombinacije prema filtrima koje upotrebljavate. Svaka stvorena kombinacija je zajamčena da istodobno zadovoljava sve odabrane filtre. Verifikator se može koristiti nakon crtanja službene kombinacije i govori vam je li postavke filtera zadovoljavaju li službeni crtati. Također vam govori hoće li vaše šanse povećati upotrebom određene postavke filtara u usporedbi s "običnom reprodukcijom", što znači igru ​​bez filtara. Kalkulator za šanse omogućuje vam da vidite koliko vam ukupno kombinacija omogućuju da osvojite određenu nagradu prema odabranim filtrima

Croatia > Loto 7/39 12.1.2019
9 - 13 - 21 - 26 - 27 - 33 - 34


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
80 ms